Ties Kuiper

Mediavormgever

Weprepare is een online bureau voor websites voor het MKB. Ties heeft voor hen de website opnieuw vormgegeven, en heeft dat zeer naar tevredenheid van de klant gedaan.