Passend Onderwijs

Deborah Vos is onze extra medewerker Passend Onderwijs.

Voor de creative opleidingen zien wij vaak dat veel studenten wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Al onze docenten bieden uiteraard passend onderwijs, maar het kan zijn dat studenten toch dat beetje meer ondersteuning kunnen gebruiken. En in dat geval zorgt Deborah ervoor dat elke student bij ons op de opleiding, die wat extra ondersteuning verdient, daar ook goed bij begeleid wordt. Ze maakt in overleg met de SLB'ers en het docententeam passende individuele leertrajecten met de studenten.

Klik op deze link om met Deborah in contact te komen

Voor studenten met een bijzonderheid bestaat er dus de mogelijkheid om extra begeleiding  te krijgen.

Je kunt hierbij denken aan een fysieke bijzonderheid zoals epilepsie, diabetes of bijvoorbeeld astma of een psychische bijzonderheid zoals ADHD, Autisme of bijvoorbeeld een depressie. De student, docenten, intern begeleider, ouders en eventuele externe begeleiding trekken hierin met elkaar op om voor studenten te werken aan zo gelijk mogelijke kansen ondanks ongelijke startposities.

Bij aanvang van de opleiding is er een intakegesprek waarbij wordt gekeken welke ondersteuning het best past bij de betreffende student. De ondersteuning kan in de vorm van begeleidingsgesprekken, aanpassingen in een rooster, extra faciliteiten tijdens een examen of een liftsleutel. De begeleiding is oplossings- en handelingsgericht, wordt dichtbij de student georganiseerd en het onderwijs staat centraal.